ŚDS w Żninie jest zgodnie z w/w ustawą o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia

przeznaczonym dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a od 1 października

2005 roku (zgodnie z decyzją wojewody kujawsko – pomorskiego) dla 35 osób.

Swoim zasięgiem działania obejmuje wszystkie gminy powiatu żnińskiego.

W zajęciach organizowanych przez Dom uczestniczą osoby kierowane na podstawie

decyzji administracyjnej wydawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Żninie. Nadrzędnym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jest zapewnienie

uczestnikom wsparcia społecznego (w sytuacjach tego wymagających również opieki), a

więc pomocy w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w samodzielnym

życiu oraz wsparcia w rozwiązywaniu spraw, które niesie za sobą codzienne życie.

Z usług Domu korzystają osoby z zaburzeniami

psychicznymi, a więc osoby

 (zgodnie z ustawą o zdrowiu psychicznym):

- chore psychicznie,

- upośledzone umysłowo,

- wykazujące inne zaburzenia psychiczne, które zgodnie ze stanem wiedzy

   medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie jest domem typu AB –

dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

 

 

 

W Domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra.

Dom poza kierownikiem zatrudnia 8 osób,

w pełnym wymiarze godzin:

- Główny księgowy – Katarzyna Dudek,

- Pracownik socjalny/Kasjer – Karolina Tubisz,

- Pracownia kulinarna – Hanna Gramza – Pawlak – Terapeuta zajęciowy

- Pracownia plastyczna Stokrotka – Anna Grzeczka – Terapeuta zajęciowy,

- Pracownia muzyczno – teatralna – Piotr Pryka – Instruktor ds. kulturalno - oświatowych,

- Pracownia stolarska – Krzysztof Dziennik – Terapeuta zajęciowy,

- Pracownia plastyczna Słoneczko – Katarzyna Borowska – Terapeuta zajęciowy,

- Pracownia rehabilitacji – Dorota Mróz – Technik fizjoterapii,

- Pracownia krawiecka – Dorota Mróz – Terapeuta zajęciowy.

 

 

 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie

konstruowana jest oferta usług dla uczestników Domu w

formie rocznego planu pracy z podziałem na poszczególne

miesiące.

 

Plan ten obejmuje zajęcia organizowane w pracowni:

- plastycznej „Słoneczko” ,

- plastycznej „Stokrotka”,

- krawieckiej ,

- muzyczno – teatralnej,

- rehabilitacji ,

- stolarskiej.

 

 Dom ma również dość ścisłe kontakty z osobami i

instytucjami z terenu powiatu, a w tym z:

 

- Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie (wspólne zabawy),

- Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie (staże),

- Kościołem Ewangelickim w Żninie (Teatr Cieni),

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie (wspólne rozwiązywanie problemów

bytowych podopiecznych Domu i ich rodzin),

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (wydawanie decyzji administracyjnych

odnośnie uczestników ŚDS),

- Warsztatem Terapii Zajęciowej z Brodnicy (imprezy artystyczne),

- Żnińskim Domem Kultury (współorganizator imprez).

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie prowadzi współpracę

z innymi domami:

 

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Janikowie,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelnie,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Inowrocławiu,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Nakle Nad Notecią,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

- Domem Pomocy Społecznej w Barcinie,

- Domem Pomocy Społecznej w Tonowie,

- Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach,

- Warsztatami Terapii Zajęciowej Promyk w Żninie, 

- Warsztatami Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie.

 

 

Ponadto ŚDS w ramach pomocy użytkownikom współpracuje z:

 

- poradnią psychiatryczną,

- poradnią psychologiczną,

- laryngologiczną,

- stomatologiczną,

- ogólną.