Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej.

Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie

stanowią własność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione,

chyba że zostało inaczej uzgodnione z Środowiskowym Domem Samopomocy w Żninie.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie

w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.