Ważna informacja!!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". W ramach Modułu III tego programu, wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Wzór wniosku oraz więcej informacji na ten temat znajduje się w llinku poniżej.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/